++ สู่จุดสูงสุดบนลานสน ++

posted on 31 Oct 2010 23:19 by kingmoji
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          บอกลาไปแล้ว.. แต่เหมือนว่าเป็นหนี้รูปถ่ายภูสอยดาวอยู่นะ ก้าวเล็กๆเท่าที่แรงจะพอมี 19,500 ก้าวสู่จุดสูงสุดบนลานสน.. จุดที่สูงที่สุดบนลานสนอยู่ตรงหน้าแล้ว แต่ไม่ได้เดินไปครับ เพราะเข้าใจว่ามันคงไม่มีอะไร.. และไม่รู้ว่านั่นคือสูงที่สุดแล้ว..
 
          แต่หากมองอีกมุมหนึ่ง จุดที่เรายืนถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิได้สวยที่สุดคือจุดสูงสุดบนภูเขามิสสึโทเกะ.. หาใช่ฟูจิซังไม่..